Tin Viettel và tin khác

thiết lập 3 tầng bảo vệ để đảm bảo an toàn an ninh mạng hội nghị Mỹ -Triều

PTGĐ Viettel: “Chúng tôi thiết lập 3 tầng bảo vệ để đảm bảo an toàn an ninh mạng hội nghị Mỹ -Triều”

Viettel là đơn vị được chọn để đảm bảo đường truyền CNTT cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, đồng thời cũng là đơn vị đảm bảo an toàn thông tin cho sự kiện. Chúng tôi đã có cuộc …

PTGĐ Viettel: “Chúng tôi thiết lập 3 tầng bảo vệ để đảm bảo an toàn an ninh mạng hội nghị Mỹ -Triều” Xem chi tiết >>

Scroll to Top