Hóa đơn điện tử Viettel

Cấu hình cho Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook để nhận mail hóa đơn điện tử

Cấu hình cho Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook để nhận mail hóa đơn điện tử

1. Gmail Cấu hình chấp nhận cho gửi mail từ server của SInvoice Truy cập link https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha và chọn tiếp tục (Continue) Truy cập link https://myaccount.google.com/lesssecureapps Bật tùy chọn Cho phép ứng dụng kém an toàn (Allow users to manage …

Cấu hình cho Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook để nhận mail hóa đơn điện tử Xem chi tiết >>

Scroll to Top